Logo CÔNG TY SONG DÂN

COPPHA CÔNG NGHỆ VISION

Time 16.11.2018 12:02 | View 4.463
Coppha công nghệ VISION là loại coppha lần đầu tiên xuất hiện ở thị trường Việt Nam, có những tính năng vượt trội so với các loại coppha hiện đang được sử dụng.

So sánh coppha công nghệ Vision với các loại coppha khác

Time 27.11.2018 07:48 | View 4.268
Coppha trong xây dựng là một công cụ thi công rất cần thiết và quan trọng do đó hiện nay có rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một số tiêu chí để so sánh giữa coppha công nghệ VISION với một số sản phẩm coppha khác đang có trên thị trường hiện nay.

Coppha công nghệ Vision và những ưu điểm

Time 16.11.2018 01:46 | View 3.770
Coppha VISION là loại coppha lần đầu tiên xuất hiện ở thị trường Việt Nam, có những tính năng vượt trội so với các loại coppha hiện đang được sử dụng trên thị trường hiện nay.

Kết quả thử nghiệm coppha nhựa Vision

Time 20.11.2018 07:02 | View 1.705
Kết quả thử nghiệm coppha nhựa Vision

Báo giá

Time 20.11.2018 07:33 | View 4.905
Bảng giá ngày 08/10/2018
1